Compliance Management System

Compliance Management System (CMS) je ucelený systém interních firemních postupů a předpisů, který se dotýká každé činnosti ve společnosti PRAGMET, a.s., jehož účelem je zabránit spáchání trestného činu a odvrátit následky spáchaného trestného činu, popř. neetického jednání.

Oznámení o porušení CMS lze učinit pomocí níže uvedeného formuláře, e-mailem na complianceofficer@pragmet.cz nebo písemně na poštovní adresu:

Ferona, a.s.,
Compliance Officer,
Havlíčkova 1043/11,
111 82 Praha 1

  Oznámení protiprávního jednání

  Příloha oznámení

  Max. velikost souboru 5 MB. Povolené formáty: DOC, DOCX, PDF, JPG

  Kontaktní údaje

  Uveďte prosím své telefonní číslo nebo emailovou adresu, na které Vás můžu kontaktovat, a informovat o výsledku prověření nebo Vás požádat o doplnění informací, které mohou pomoci při prověření protiprávního jednání.

  Pokud si přejete zůstat v anonymitě, vyplňovat kontakt nemusíte. V takovém případě Vás ale nebudu moci informovat o výsledku prověřování.

  Žádám o vyrozumění výsledku prověření
  (Pravidla zpracování osobních údajů)

  Popis souboru:Velikost:Soubor ke stažení:
  Etický kodex společnosti Pragmet, a.s.0,28 MBpdf
  Kodex Compliance Management System společnosti Pragmet, a.s.0,63 MBpdf